Odsjek gitara su:

Srmen Đonlagić, nastavnik gitare

"Muzika je inspiracija kroz koju se mogu izraziti najdublji i najplemenitiji osjećaji."

Ahmed Likić, nastavnik gitare

“Svirati muzički instrument nije samo vještina nego stil života.”

Emir Okanović, nastavnik gitare

“Muzika je beskonačni kosmos misterije i ljepote. Dođite da se družimo uz muziku u gradu soli i gitare.”

Darko Gajić, nastavnik gitare

“Inspiracija je svuda oko nas, samo je treba uzeti”

Nedim Tinjić, nastavnik gitare

“Muzika nije samo ono što čujemo, muzika je ono što razumijemo”

Zlatan Hadžimustafić, nastavnik gitare

“Svako dijete zaslužuje i treba da mu se osigura pristup muzičkom obrazovanju. Bavljenje muzikom potiče intelektualni, emocionalni, socijalni i duhovni razvoj djeteta, te stimuliše rad mozga, logike, koordinacije, kognitivnih sposobnosti i pomaže pri učenju jezika. Učenje sviranja instrumenta podiže sve ovo na viši nivo."