Revija gitarista

Mladi gitaristi koji ispunjavaju kriterije propozicija za takmičenje se mogu prijaviti na takmičenje Omnimusica 2024. Svaki učesnik / takmičar dobija […]

Takmičenje za gitaru

Dragi takmičari, pozivamo vas na učešće u još jednom izdanju Omnimusica takmičenja za gitaru. Ove godine organizujemo takmičenje u tri kategorije […]

Stručni radovi

Rad u sferi muzičkog obrazovanja se ne odnosi samo na učenje vještine sviranja nekog instrumenta nego i na pripremu individualnog […]

Opšti uslovi

Mladi gitaristi koji ispunjavaju kriterije propozicija za takmičenje se mogu prijaviti na takmičenje Omnimusica 2024. Svaki učesnik / takmičar dobija […]

Propozicije za takmičenje

Takmičenje je namijenjeno učenicima osnovnih i srednjih muzičkih škola kao i učenicima koji koji stiču svoja znanja i mimo javnih […]

Odsjek gitara

Odsjek gitara su: Srmen Đonlagić, nastavnik gitare “Muzika je inspiracija kroz koju se mogu izraziti najdublji i najplemenitiji osjećaji.” Ahmed […]