Stručni radovi

Rad u sferi muzičkog obrazovanja se ne odnosi samo na učenje vještine sviranja nekog instrumenta nego i na pripremu individualnog […]

Opšti uslovi

Mladi gitaristi koji ispunjavaju kriterije propozicija za takmičenje se mogu prijaviti na takmičenje Omnimusica 2022. Svaki učesnik / takmičar dobija […]

Propozicije za takmičenje

Takmičenje je namijenjeno učenicima osnovnih i srednjih muzičkih škola kao i učenicima koji koji stiču svoja znanja i mimo javnih […]

Odsjek gitara

Odsjek gitara su: Ahmed Likić, nastavnik gitare“Svirati muzički instrument nije samo vještina nego stil života.” Emir Okanović, nastavnik gitare“Muzika je […]

O nama

Omnimusica nastaje kao potreba nastavnika u muzičkom obrazovanju da na jednom mjestu objedine svoja iskustva u radu kroz saradnju sa […]