• Mladi gitaristi koji ispunjavaju kriterije propozicija za takmičenje se mogu prijaviti na takmičenje Omnimusica 2022.
 • Svaki učesnik / takmičar dobija diplomu o učešću na takmičenju.
 • Nastavnici učesnici seminara dobijaju diplomu o stručnom usavršavanju.
 • Takmičari za osvojeno jedno od 1-3 mjesto po kategoriji dobijaju trofej o uspjehu.
 • Takmičari laureati dobijaju plaćen Recital u Tuzli u okviru manifestacije “Ljeto u Tuzli 2022”.
 • Ocjenjivanje takmičara vrše nastavnici odsjeka za gitaru zaposleni u JU Osnovna muzička škola, čime odražavaju standarde u ocjenjivanju takmičara kao i standarde škole organizatora takmičenja.
 • Svaki takmičar je ocijenjen bodovima od 1-10 koji se anonimno unose elektronski. 6 takmičara sa najviše osvojenih bodova prelazi u 2. etapu takmičenja.
 • Obavezno djelo se izvodi u 1. etapi takmičenja.
 • Svaki takmičar ima pravo pristupa informacijama i na stručnom komentaru od strane žirija.
 • Stručni žiri ocjenjuje takmičare i ocjene su konačne.
 • Stručni žiri zadržava pravo da ne dodijeli nagrade za 1-3 mjesto ukoliko smatra da nije ispunjen standard u izvođenju muzičkih djela.
 • Nagrada publike ne odražava nužno i stručno mišljenje.