Mladi gitaristi koji ispunjavaju kriterije propozicija za takmičenje se mogu prijaviti na takmičenje Omnimusica 2024.
Svaki učesnik / takmičar dobija diplomu o učešću na takmičenju.
Nastavnici učesnici seminara dobijaju diplomu o stručnom usavršavanju.
Takmičari za osvojeno jedno od 1-3 mjesto po kategoriji dobijaju trofej o uspjehu.
Ocjenjivanje takmičara vrše nastavnici odsjeka za gitaru zaposleni u JU Osnovna muzička škola, čime odražavaju standarde u ocjenjivanju takmičara kao i standarde škole organizatora takmičenja.

Svaki takmičar je ocijenjen bodovima od 1-10 koji se anonimno unose elektronski.
Svaki takmičar ima pravo pristupa informacijama i na stručnom komentaru od strane žirija.
Stručni žiri ocjenjuje takmičare i ocjene su konačne.
Stručni žiri zadržava pravo da ne dodijeli nagrade za 1-3 mjesto ukoliko smatra da nije ispunjen standard u izvođenju muzičkih djela.
Nagrada publike ne odražava nužno i stručno mišljenje.
Kako je pristup takmičenju besplatan, organizator zadržava prava na ograničen broj mjesta za prijavu takmičara.